ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

eebipoe isikuandmete vastutav töötleja on thebrickcoffee.ee (registrikood 12933636), asukohaga Telliskivi 60/1, 10412, Tallinn, Eesti, telefon +37256682150 ja e-post info@thebrickcoffe.ee. thebrickcoffee.ee vastutab makseprotsessi jaoks vajalike isikuandmete edastamise eest meie volitatud teenusepakkujale Maksekeskus AS.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

  • saaja aadress;

  • pangakonto number;

  • kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

  • klienditoe andmed.

Miks isikuandmeid töödeldakse?

sikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo üksikasju (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste kokkuvõtete koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile tagasimaksete sooritamiseks.

Isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi, telefoninumbrit ja kliendi nime, töödeldakse kaupade ja teenuste pakkumisega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebitunnuseid töödeldakse veebipoe pakkumiseks infoühiskonna teenusena ja veebikasutusstatistika jaoks.

Õiguslik alus

Isikuandmeid töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijakaebuste lahendamine).

Isikuandmete saajad

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning klientide võimalike probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi valitud transporditeenuse pakkujale.Kui kaup toimetatakse kohale kulleriga, edastatakse ka kliendi aadress koos kontaktandmetega.

Kui veebipoe raamatupidamist peab teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed teenuse pakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada IT-teenuse pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks või andmete majutamiseks.

Turvalisus ja juurdepääs andmetele

Isikuandmeid hoitakse www.zone.ee serverites,mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitsetaset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ja USA-s asuvatele ettevõtetele, kes on ühinenud Privacy Shieldi raamistikuga.

Veebipoe töötajad saavad isikuandmetele juurde pääseda, et lahendada veebipoe kasutamisega seotud tehnilisi probleeme ja pakkuda kliendituge.

Veebipood võtab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmed edastatakse veebipoe andmetöötlejatele (näiteks transpordi- ja andmesideteenuse pakkujatele) ning neid töödeldakse veebipoe ja töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmetele pääseb juurde ja neid saab parandada veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, pääseb isikuandmetele juurde klienditoe kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Ladustamine

Isikuandmed kustutatakse veebipoe kliendikonto sulgemisel, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Ilma kliendikontota tehtud veebiostude puhul säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise eesmärgil vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb klienditoega ühendust võtta e-posti teel. kustutamistaotlustele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja täpsustatakse kustutamise periood.

Edasikandumine

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja näitab, milliseid isikuandmeid tuleb edastada.

Otseturunduse sõnumid

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on selleks vastava nõusoleku andnud. Kui klient ei soovi saada otseturundussõnumeid, peaks klient valima e-kirja jalusest vastava lingi või pöörduma klienditeeninduse poole.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus igal ajal esitada vastuväiteid nii tema isikuandmete esmasele kui ka edasisele töötlemisele, sealhulgas otseturundusega seotud profileerimisele, teatades teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).